A A A A A
Submit

Ezra 3

10
Kad nu tie amatnieki Tā Kunga namam lika pamatu, tad nostādīja priesterus amata drēbēs ar bazūnēm un levitus, Asava dēlus, ar pulkstenīšiem, To Kungu teikt ar Dāvida, Izraēla ķēniņa dziesmām.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

10
Un, kad cēlēji lika Tā Kunga Tempļa pamatus, tad priesteri savos tērpos nostājās ar taurēm un levīti, Asafa dēli, ar cimbālēm, lai slavētu To Kungu, kā noteicis Israēla ķēniņš Dāvids.
Latvijas Bībele 1965

10
Kad celtnieki lika Kunga nama pamatus, priesteri savos tērpos un ar taurēm, un levīti, Āsāfa dēli, ar cimbolēm, nostājās slavēt Kungu, kā bija norādījis Israēla ķēniņš Dāvids.
Latvijas Bībele (BJT) 2012