A A A A A
Submit

Ezra 3

1
Kad nu septītais mēnesis atnāca, un Izraēla bērni bija savās pilsētās, tad tie ļaudis sapulcējās Jeruzāleme it kā viens vienīgs vīrs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Kad pienāca septītais mēnesis un Israēla bērni visi jau bija savās pilsētās, tad ļaudis sapulcējās kā viens vīrs Jeruzālemē.
Latvijas Bībele 1965

1
Kad pienāca septītais mēnesis, Israēla dēli no savām pilsētām visi kā viens tika sapulcināti Jeruzālemē.
Latvijas Bībele (BJT) 2012