A A A A A

Matteuksen 1

1
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:
2
Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet,
3
Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram,
Raamattu 1992

1
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.
2
Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
3
Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
Raamattu 1933

1
Jesuksen Kristuksen syntymäkirja, Davidin pojan, Abrahamin pojan.
2
Abraham siitti Isaakin. Mutta Isaak siitti Jakobin. Jakob siitti Juudan, ja hänen veljensä,
3
Juuda siitti Phareksen ja Saramin Tamarista. Phares siitti Hetsronin. Hetsron siitti Aramin.
Raamattu 1776

1
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.
2
Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
3
Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
Pyhä Raamattu (STLK 2017)