A A A A A

Matteüs 1

1
Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.
2
Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers;
3
Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram;
Nederlandse Bijbel (HSV) 2017

1
Dit is de lijst van voorouders van Jezus Christus. Hij is de zoon van [koning] David, die uit de familie van Abraham is.
2
Abraham kreeg een zoon: Izaäk. Izaäk kreeg een zoon: Jakob. Jakob kreeg zonen: Juda en zijn broers.
3
Juda kreeg twee zonen: Perez en Zera. Hun moeder was Tamar. Perez kreeg een zoon: Hezron. Hezron kreeg een zoon: Aram.
BasisBijbel BB 2016

1
Abraham en David waren de belangrijkste voorouders van Jezus.
2
Abraham was de vader van Isaäk; Isaäk de vader van Jakob; Jakob de vader van Juda en zijn broers;
3
Juda was de vader van Perez en Zerah (hun moeder heette Tamar). Perez was de vader van Hezron; Hezron de vader van Ram;
Nederlandse Bijbel 2007

1
Dit es daut Buak fonn daut Jeschlajcht fonn Jesus Christus, Doft sien Saen, Obraum sien Saen.
2
Obraum zeijd Iesak, Iesak zeijd Joakopp, en Joakopp zeijd Juda en siene Breeda,
3
En Juda zeijd Peres en Sera fonn dee Tamar, en Peres zeijd Hesroon, en Hesroon zeijd Ram,
Nederlandse Bijbel Reimer

1
Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
2
Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders,
3
Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,
Nederlandse Bijbel NBG 1951

1
Geschiedboek van Jesus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
2
Abraham won Isaäk. Isaäk won Jakob. Jakob won Juda en zijn broeders.
3
Juda won Fares en Zara bij Tamar. Fares won Esron. Esron won Aram.
Nederlandse Bijbel 1939

1
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.
2
Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
3
En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
Nederlandse Bijbel 1637

1
Daut Buak von de Aufstaumung Jesus Tjristus, Doft sien Sän, Obraum sien Sän.
2
Obraum wea Iesak sien Voda, Iesak wea Joakopp sien Voda, en Joakopp wea Juda en siene Breeda äa Voda,
3
en Juda wea Peres en Sera von de Tamar äa Voda, en Peres wea Hesroon sien Voda, en Hesroon wea Ram sien Voda,
Nederlandse Bijbel Frisian