Instagram
English
A A A A A
Matouš 1
1
Kniha rodu Ježíše Krista, Syna Davidova, Syna Abrahamova.
2
Abraham zplodil Isáka; a Isák zplodil Jakóba; a Jakób zplodil Júdu a jeho bratry;
3
a Júdas zplodil Faresa a Zaru z Thamary; a Fares zplodil Esróma; a Esróm zplodil Arama;
Česká Bible (PMPZ) 2014

1
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
2
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry,
3
Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama,
Česká Bible 21 Century

1
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry,
3
Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama.
Česká Bible Preklad 2009

1
Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi. Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct. Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš - Boží Syn.
2
Abraham - Izák Izák - Jákob
3
Jákob - Juda (a bratři) Juda - Peres a Zerach (matka Támar) Peres - Chesrón Chesrón - Rám
Česká Bible (SNC) 2000

1
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
2
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry.
3
Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támary a Fáres zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.
Česká Bible Kralichka 1998

1
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2
Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
3
Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
Česká Bible Ekumenicky 1985

1
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jakuba, Jakub zplodil Judu a jeho bratry.
3
Juda zplodil Faresa a Zarama z Thamary, Fares zplodil Esrona, Esron zplodil Arama,
Česká Bible 1951

1
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jakuba, Jakub zplodil Judu a jeho bratry.
3
Juda zplodil Faresa a Zaru z Tamary, Fares zplodil Esrona, Esron zplodil Arama,
Česká Bible 1947

1
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova,
2
Abraham zplodil Isáka, Isák zplodil Jakuba, Jakub zplodil Judu a bratry jeho.
3
Juda pak zplodil Faresa a Zaru z Tamary, Fares zplodil Esrona, Esron zplodil Arama,
Česká Bible 1922

1
Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.
2
Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho.
3
Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.
Česká Bible Kralichka 1613