A A A A A
Luki 7
45
Ti me nisi dočekao poljupcem, a ona mi, otkako sam ušao, nije prestala ljubiti noge.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

45
Nisi mi dao poljupca, a ova žena, otkako sam ušao, nije mi prestala ljubiti noge.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

45
Ti mi ne dade cjelova; a ona, otkako uđe, ne prestade cjelivati mojih nogu.\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

45
Ti me nisi ni pozdravio poljupcem, a ona mi nije prestala cjelivati noge otkad je došla.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

45
Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati.
Hrvatska Biblija 1941