A A A A A
Luki 7
3
Kad je časnik čuo za Isusa, poslao je židovske starješine da ga zamole da dođe i spasi život njegovom slugi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
Kad je čuo za Isusa, poslao mu je židovske starješine zaklinjajući ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

3
Kad je čuo za Isusa, dade ga po židovskim starješinama zamoliti da dođe i ozdravi njegova slugu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Kad je stotnik čuo za Isusa, pošalje k njemu židovske starješine s molbom da mu dođe iscijeliti slugu.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

3
Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Hrvatska Biblija 1941