A A A A A
Luki 7
21
U to je vrijeme ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova, a mnogim je slijepima vratio vid.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

21
A on je upravo u taj čas ozdravio mnoge od njihovih bolesti, muka i zlih duhova i mnogim je slijepcima podario vid.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

21
U onaj čas upravo iscijeli mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova, i mnoge slijepe obdari vidom.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

21
Upravo tada Isus mnoge iscijeli od bolesti, oslobodi zloduha i mnogim slijepcima vrati vid.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

21
Upravo u taj čas Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom.
Hrvatska Biblija 1941