A A A A A
Izreka 28
5
Zli ljudi ne razumiju pravdu, a oni koji poštuju BOGA, potpuno je razumiju.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
Zli ljudi nemaju smisla za pravo; a koji traže Gospodina, razumiju se u sve. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.
Hrvatska Biblija 1941