A A A A A
Izreka 28
20
Vjerni će biti obilno blagoslovljeni, a tko želi brzo do bogatstva, ne gine mu kazna.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
čestit čovjek obiluje blagoslovima; a tko se hoće brzo obogatiti, ne ostaje bez kazne. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
Čestit čovjek stječe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.
Hrvatska Biblija 1941