A A A A A
Izreka 28
18
Tko živi pošteno, ima sigurnost, a pokvarenjak iznenada propada.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
Tko hodi nedužno, spasit će se; a tko ide krivim putovima, pada u jamu. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih.
Hrvatska Biblija 1941