A A A A A
Izreka 18
2
Budala ne želi ništa praktično naučiti, već samo svoje mišljenje izreći.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
Luđaku nije mila razboritost, nego samo objavljivanje njegovih misli.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.
Hrvatska Biblija 1941