A A A A A
Izreka 18
19
Uvrijeđen brat jači je od utvrđenoga grada, a sporovi razdvajaju ljude kao vrata tvrđave.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

19
Brat koji je uvrijeđen, jači je od tvrdoga grada. Rasprave su kao prijevornica na palači.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

19
Uvrijeđen brat jači je od tvrda grada i svađe su kao prijevornice na tvrđavi.
Hrvatska Biblija 1941