A A A A A
Izreka 18
18
Korištenjem ždrijeba rješavaju se sporovi, čak i kad su u sukobu moćni protivnici.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
Ždrijeb dokrajči rasprave, pa odluči i među mogućnicima.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Ždrijeb poravna svađe, pa i među moćnicima odlučuje.
Hrvatska Biblija 1941