A A A A A
Izreka 18
11
Bogataš si o svojem bogatstvu umišlja da je utvrđeni grad s visokim zidinama.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

11
Posjed bogatoga njemu je jaka tvrđava i kao visok zid, po njegovu mišljenju.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
Bogatstvo je bogatašu njegova tvrđava i kao visok zid u mašti njegovoj.
Hrvatska Biblija 1941