A A A A A
Izreka 10
5
Mudar sin ljeti sakuplja usjeve, a sramotan sin spava u vrijeme žetve.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
Tko ljeti sabire, razuman je; tko spava o žetvi, ništavac je. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Tko sabira ljeti, razuman je sin, a tko hrče o žetvi, navlači sramotu.
Hrvatska Biblija 1941