A A A A A
Izlaska 7
5
Kad pokažem svoju silu na Egiptu i izvedem Izraelce, Egipćani će znati da sam ja BOG.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
Tada će Egipćani spoznati da sam ja Gospodin, kad pružim ruku protiv Egipćana i sinove Izrćlove izvedem iz njihove sredine.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Kad pružim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada će Egipćani spoznati da sam ja Jahve."
Hrvatska Biblija 1941