A A A A A
Izlaska 5
13
Goniči su ih pritom požurivali: »Svakog dana morate završiti istu dnevnu normu kao i kad ste dobivali slamu.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
A narednici ih tjerali: “Imate svaki dan čitav posao posvršavati kao prije kad je bilo slame!”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
A nadglednici ih gonili: "Morate svakoga dana svršiti jednako posla kao i onda dok ste slamu dobivali."
Hrvatska Biblija 1941