A A A A A
Izlaska 5
12
Narod se raštrkao po čitavom Egiptu da bi sakupljao strnjiku umjesto slame.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
I raziđe se narod po svoj egipatskoj zemlji, da skuplja strnjiku za pravljenje pljeve.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
Stoga se narod raziđe po svoj zemlji egipatskoj da skuplja strnjiku namjesto slame.
Hrvatska Biblija 1941