A A A A A
Izlaska 38
9
Besalel je zatim napravio dvorište čija je južna strana imala zavjese od finog lana u dužini od pedeset metara ,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
Nato postavi dvorište. Na južnoj njegovoj strani bile su zavjese dvorišta od lana sto lakata duge,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
Onda načini dvorište. Na južnoj strani dvorišta bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge.
Hrvatska Biblija 1941