A A A A A
Izlaska 38
6
Šipke je napravio od bagremovog drva i obložio ih broncom.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
Nato načini poluge od bagremova drveta i okova ih u mjed.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Motke načini od bagremova drva pa ih obloži tučem.
Hrvatska Biblija 1941