A A A A A
Izlaska 38
4
Napravio je i rešetku za žrtvenik — mrežu od bronce — i postavio je ispod oboda žrtvenika, tako da bude na pola visine žrtvenika.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Načini za žrtvenik i mrežastu rešetku od mjedi ispod ophodne izbočine odozdo, sve do pola visine.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Za žrtvenik zatim načini rešetku u obliku mrežice od tuča ispod izbočine; zahvaćala mu je do sredine.
Hrvatska Biblija 1941