A A A A A
Izlaska 38
31
za postolja uokolo dvorišta i postolja dvorišnog ulaza, kao i za sve kolčiće za Sveti šator i za zavjese uokolo dvorišta.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

31
stopice u dvorištu uokolo i stopice na ulazu u dvorište, sve kolje dvorišta uokolo.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

31
dalje, podnožja oko dvorišta, podnožja za dvorišni ulaz; sve kočiće za Prebivalište i sve kočiće oko dvorišta.
Hrvatska Biblija 1941