A A A A A
Izlaska 38
28
Za izradu kuka za stupove, za oblaganje vrhova stupova i za izradu njihovih obruča utrošeno je preostalih 20 kilograma srebra.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

28
Od tisuću sedamsto sedamdeset i pet šekela načini on kuke za stupove, prevuče njihove glave i opremi ih karikama.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

28
A od tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela načinio je kuke za stupove, obložio njihove vrhove i napravio šipke za njih.
Hrvatska Biblija 1941