A A A A A
Izlaska 38
26
Sakupljalo se pola srebrnjaka po glavi, za svakoga upisanog muškarca od dvadeset godina naviše, prema službenoj mjeri Svetišta. Bilo je ukupno 603.550 muškaraca.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

26
Po jednu beku? polovica šekela po težini svetišta? na glavu svih onih što uđoše u brojenje, od dvadeset godina naviše, šesto tri tisuće petsto i pedeset ljudi.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

26
to jest beku po glavi, odnosno pola šekela prema hramskom šekelu, od svakoga koji je bio upisan, od dvadeset godina pa naprijed - iznosilo je: stotinu talenata i tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela u hramskim šekelima. Bilo je upisanih: šest stotina tri tisuće i petsto pedeset.
Hrvatska Biblija 1941