A A A A A
Izlaska 38
21
Ovo je popis onoga što je utrošeno za izradu Svetog šatora, to jest Šatora saveza. Prema Mojsijevoj zapovijedi, popis su sastavili Leviti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

21
Ovo je račun za prebivalište, naime za prebivalište zakona. Uzeše ga praviti, na Mojsijevu zapovijed, leviti pod upravom Itamara, sina svećenika Arona.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

21
To je popis stvari za Prebivalište - Prebivalište Svjedočanstva, koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levita pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Hrvatska Biblija 1941