A A A A A
Izlaska 38
20
Svi su kolčići za šator i dvorište bili od bronce.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
Sve kolje za sveti šator i dvorište uokolo bilo je od mjedi.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
Svi kočići unutar Prebivališta bili su od tuča.
Hrvatska Biblija 1941