A A A A A
Izlaska 38
2
Na njegova je četiri ugla napravio po jedan rog, tako da su rogovi i žrtvenik činili cjelinu. Cijeli je žrtvenik obložio broncom.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelinu. Okova ga u mjed.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
Na njegova četiri ugla načini mu četiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloži tučem.
Hrvatska Biblija 1941