A A A A A
Izlaska 38
14
S jedne su strane ulaza bile zavjese duge sedam i pol metara, tri stupa i tri postolja.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
Zavjese od petnćst lakata bile su na jednoj strani, uz to tri stupa s tri njihove stopice;\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja.
Hrvatska Biblija 1941