A A A A A
Izlaska 38
12
Zapadna je strana bila dvadeset i pet metara široka i imala je zavjese, deset stupova i deset postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
Na zapadnoj strani bile su zavjese pedeset lakata duge, uz to deset stupova s deset njihovih stopica. Kuke stupova i karike bile su od srebra.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata, sa deset stupova i deset njihovih podnožja. Kuke su na stupovima i njihove šipke bile od srebra.
Hrvatska Biblija 1941