A A A A A
Izlaska 38
11
I sjeverna je strana imala zavjese u dužini od pedeset metara, dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

11
Na sjevernoj strani bile su zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi. Kuke stupova i njihove karike bile su od srebra.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od tuča, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra.
Hrvatska Biblija 1941