A A A A A
Izlaska 33
6
Tako su Izraelci skinuli sa sebe nakit kod planine Horeb.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
I poskidaše tako sa sebe sinovi Izrćlovi svoj nakit počevši od gore Horeba.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Tako su od brda Horeba Izraelci bili bez nakita.
Hrvatska Biblija 1941