A A A A A
Izlaska 31
13
»Reci Izraelcima: ‘Poštujte moj šabat jer je to znak između mene i vas iz naraštaja u naraštaj, da znate da sam ja BOG koji vas posvećuje.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
”Objavi sinovima Izrćlovim ovu zapovijed: Držite moje subote! Jer one su znak saveza između mene i vas od koljena do koljena, da se spozna da sam ja, Gospodin, koji vas posvećujem.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
"Reci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem.
Hrvatska Biblija 1941