A A A A A
Izlaska 2
25
Bog je vidio Izraelce i znao je da pate.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

25
Bog pogleda na Izrćlove sinove i Bog se za njih zauze.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

25
I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih.
Hrvatska Biblija 1941