A A A A A
Izlaska 2
2
Ona je zatrudnjela i rodila sina. Kad je bila vidjela kako je dijete lijepo, skrivala ga je tri mjeseca, zbog faraonove zapovijedi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
Žena zatrudnje i rodi sina. Kad vidje da je lijep, sakrivala ga je tri mjeseca.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
Žena zače i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, krila ga je tri mjeseca.
Hrvatska Biblija 1941