A A A A A
Izlaska 13
10
Ovu uredbu izvršavaj svake godine u određeno vrijeme.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
Zato izvršavaj ovu zapovijed od godine do godine u određeno vrijeme!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
Ovaj propis vršite svake godine u određeno vrijeme."
Hrvatska Biblija 1941