A A A A A
Efežanima 4
8
Zato i piše u Svetom pismu: »Kad je uzašao u visine, poveo je sa sobom zarobljenike i dao je ljudima darove.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Zato govori: “Kad je uzašao na visinu, odveo je sužnje u sužanjstvo i dao darove ljudima.”
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

8
Zato govori: “Uziđe na visinu, odvede zarobljene i porazdijeli darove ljudima.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
Zato u Svetome pismu piše: “Uzlazeći na visinu, poveo je sa sobom zarobljenike, a ljudima je dao dare.”
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

8
Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.
Hrvatska Biblija 1941