A A A A A
Efežanima 4
4
Jedno je tijelo i jedan je Duh. Bog vas je pozvao k jednoj nadi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Postoji jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani k jednoj nadi svoga poziva;
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

4
Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Svi smo mi jedno Tijelo, svi imamo jednoga Duha i svi smo pozvani k jednoj nadi.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

4
Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Hrvatska Biblija 1941