A A A A A
Efežanima 4
31
Odbacite od sebe svaku gorčinu, bijes, srdžbu, svađu i klevetanje, ukratko — svako zlo.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

31
Neka se ukloni od vas sva gorčina, i gnjev, i srdžba, i vika, i hula, zajedno sa svakom zlobom.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

31
Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i vrijeđanje neka nestanu među vama sa svakom vrstom pakosti!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

31
Klonite se svake gorčine, srdžbe, gnjeva, vike i kletve te svake opakosti!
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

31
Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!
Hrvatska Biblija 1941