A A A A A
Efežanima 4
30
I nemojte rastuživati Božjega Svetog Duha. Bog vas je njime zapečatio da vas čuva do dana kad će vas potpuno osloboditi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

30
I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

30
Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

30
Ne žalostite svojim životom Božjega Svetog Duha, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

30
I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!
Hrvatska Biblija 1941