A A A A A
Efežanima 4
24
Obucite se u novog čovjeka, stvorenog da bude kao Bog, načinjenog da bude istinski pravedan i svet.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

24
te se zaodjenuti novim čovjekom, koji je stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

24
Obucite novoga čovjeka koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

24
Morate postati novim čovjekom, stvorenim na Božju sliku—pravednim, svetim i istinoljubivim.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

24
i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.
Hrvatska Biblija 1941