A A A A A
Efežanima 4
23
Obnavljajte se u načinu na koji razmišljate!
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

23
i obnoviti se duhom svojega razuma,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

23
i obnovite se duhom svojega uma.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

23
Umjesto toga, Duh mora obnoviti vaš način razmišljanja.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

23
a obnavljati se duhom svoje pameti
Hrvatska Biblija 1941