A A A A A
Efežanima 4
22
Zaklinjem vas da odložite svoju staru narav koja pripada prijašnjem načinu života. Ta je stara narav pokvarena jer je zavode vlastite zle želje.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

22
da vam je, u odnosu na prijašnje ponašanje, odložiti starog čovjeka koji je iskvaren zbog zavodljivih požuda,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

22
S obzirom na prijašnji način života, odložite staroga čovjeka koji se raspada u prevarljivim požudama
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

22
odbacite stari način života, starog čovjeka u vama kojega prijevarne požude vode u propast.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

22
da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,
Hrvatska Biblija 1941