A A A A A
Efežanima 4
21
Znam da ste čuli o njemu. Kao Kristovi učenici, poučavani ste istini, a Isus je istina.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

21
ako ste ga doista čuli i po njemu bili poučeni kao što jest istina u Isusu:
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

21
ako ste o njemu doista čuli te o njemu bili poučeni, kao što je istina u Isusu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

21
Ako ste slušali o njemu i ako ste poučeni da je istina u Isusu,
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

21
ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:
Hrvatska Biblija 1941