A A A A A
Efežanima 4
12
kako bi se Božji ljudi usavršili i pripremili za službu izgradnje Kristovog Tijela,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
za usavršavanje svetih, za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

12
da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
da osposobi svete da mogu služiti i izgrađivati Crkvu, Kristovo tijelo,
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

12
da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova
Hrvatska Biblija 1941