A A A A A
Efežanima 2
9
Niste spašeni svojim djelima, tako da se nitko ne može hvaliti.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
Ne po djelima, da se netko ne bi hvalisao.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

9
Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

9
Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
Hrvatska Biblija 1941