A A A A A
Efežanima 2
8
Božjom ste milošću spašeni po vjeri, i to nije vaša zasluga — to je Božji dar.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Jer milošću ste spašeni, po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar!
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

8
Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
Spašeni ste milošću, po vjeri. A i to je Božji dar. Nije vaša zasluga.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

8
Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!
Hrvatska Biblija 1941