A A A A A
Efežanima 2
22
U njega ste i vi zajedno ugrađeni da biste bili mjesto gdje Bog prebiva u Duhu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

22
na kome ste i vi ugrađeni za prebivalište Božje po Duhu.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

22
Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

22
U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

22
U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.
Hrvatska Biblija 1941