A A A A A
Efežanima 2
18
Po njemu i jedni i drugi imamo pristup Ocu po jednom Duhu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
jer po njemu jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednom Duhu.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

18
Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

18
jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.
Hrvatska Biblija 1941