A A A A A
Efežanima 2
17
Došao je i propovijedao mir vama, koji ste bili daleko od Boga, i vama, koji ste bili blizu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

17
Došao je i propovijedao mir vama koji ste bili daleko i onima koji su bili blizu,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

17
On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

17
Došao je “navijestiti mir” vama poganima koji ste bili daleko od njega i nama Židovima koji smo mu bili blizu.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

17
I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,
Hrvatska Biblija 1941